Một chiếc F-35A bị sập phần mũi trên đường Băng ở Florida

tháng 8 23, 2018