Trưởng bộ phận " Palestine Division" của Syria bị bắn chết tại nhà

tháng 8 22, 2018