Bắc Triều Tiên trình diễn một loại thiết giáp mang tên lửa chống Xe Tank tầm xa mới

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: