Bắc Triều Tiên trình diễn một loại thiết giáp mang tên lửa chống Xe Tank tầm xa mới

Xuất bản ngày: Monday, September 10, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: