Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận bán Phi đạn Phòng thủ PAC-3 MSE cho Nam Hàn

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: