Cao nguyên Golan sẽ còn ở lại mãi mãi với Israel

Xuất bản ngày: Sunday, September 16, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 comments: