F-35 Joint Strikes Fighter Bị rơi ở vùng Nam Carolina, may mắn là Phi công kịp nhảy dù

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: