F-35B lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận TACR gần Sừng Phi Châu

tháng 9 08, 2018