F-35B lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận TACR gần Sừng Phi Châu

Xuất bản ngày: Saturday, September 8, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: