Hỏa Hoạn bùng cháy trên khắp miền Nam Israel trong những ngày nghỉ của lễ Đền tam

tháng 9 28, 2018