Israel đã tham gia mạnh mẽ trong các cuộc chiến mở rộng ở Syria

tháng 9 14, 2018