Lực lượng Phòng vệ Israel: Chúng tôi đã tấn công Syria 200 lần

tháng 9 06, 2018