Nga có thể sẽ phong tỏa không phận Syria để ngăn chặn chiến đấu cơ của Israel

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: