Nga: Hoa Kỳ đang đe dọa các quyền lãnh thổ của Syria

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: