Nga: Hoa Kỳ đang đe dọa các quyền lãnh thổ của Syria

tháng 9 27, 2018