Sự khác biệt giữa ông Abbas và cựu tổng thống Arafat

tháng 9 04, 2018