Tàu tuần tra biên giới mới nhất của Nga sử dụng động cơ " Made in China " được nhanh chóng kéo về cảng sửa chữa

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: