Thỏa Thuận Ngừng Bắn giữa Israel-Hamas gặp trở ngại

tháng 9 27, 2018