Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hủy chương trình nâng cấp khả năng sống sót của xe bọc thép AAV

tháng 9 08, 2018