Trump từng muốn ám sát tổng thống Assad của Syria

Xuất bản ngày: Thursday, September 6, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: