Xe phóng tên lửa K-7850 hiện đại của Nga gặp lỗi cơ khí trong lúc diễu hành Quân sự

tháng 9 07, 2018