Các lực lượng Nga đến Pakistan để diễn tập quân sự chung lần thứ Ba

tháng 10 24, 2018