Chính phủ Canada cam kết tài trợ 50 triệu Mỹ Kim dành cho những người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông

tháng 10 16, 2018