Cơ Quan An Ninh Shin Bet Của Israel Sẽ Gặp gỡ Tổng thống Mahmoud Abbas

tháng 10 26, 2018