Hoa Kỳ thông qua đạo Luật kêu gọi ngừng sử dụng con người làm lá chắn sống

tháng 10 16, 2018