Iron Dome đánh chặn qủa đạn Cối đang bay hướng về phía lãnh thổ Israel

tháng 10 26, 2018