Iron Dome đánh chặn qủa đạn Cối đang bay hướng về phía lãnh thổ Israel

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: