Israel cử đơn vị tìm kiếm cứu hộ sang giúp đỡ khu vực bị Lũ quét ở Jordan

tháng 10 28, 2018