Israel: đề xuất ngừng điều trị y tế miễn phí cho những người đang thực hiện hành vi khủng bố

tháng 10 28, 2018