Israel ngăn chặn cuộc tấn công chết người của những kẻ khủng bố trong đêm

tháng 10 17, 2018