Khoảnh khắc một thợ máy người Bỉ vô tình phá hủy một chiến đấu cơ F-16 bằng khẩu súng Vulcan

tháng 10 16, 2018