Ký hiệu viết "Trước và sau công Nguyên" B.C VÀ A.D ngoài ra còn có C.E

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: