Lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát chính trị

tháng 10 27, 2018