Lockhed Martin thắng hợp đồng 390.8 Triệu Mỹ Kim sản xuất phi đạn tàng hình Orlando

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: