Lockhed Martin thắng hợp đồng 390.8 Triệu Mỹ Kim sản xuất phi đạn tàng hình Orlando

tháng 10 11, 2018