Ngăn chặn sự lan rộng của đạo Hồi trên biên giới Israel với Gaza

tháng 10 16, 2018