Người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập sẽ gặp gỡ lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas

tháng 10 16, 2018