Phòng Không S-300 Nga cung cấp cho Syria lộ diện

tháng 10 30, 2018