Thi thể của 9 người leo trên ngọn núi Gurja của Nepal được tìm thấy

tháng 10 16, 2018