Tổ chức Khủng bố Hồi giáo Jihad bầu một lãnh đạo mới

tháng 10 01, 2018