Viễn Vọng Kính Hubble Hoạt động trở lại sau khi bị kẹt Con Quay Hồi Chuyển thứ Ba

tháng 10 28, 2018