Vụ xả súng "Tội ác căm thù" nhằm vào giáo đường của người Do Thái ở Hoa Kỳ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: