Vụ xả súng "Tội ác căm thù" nhằm vào giáo đường của người Do Thái ở Hoa Kỳ

tháng 10 29, 2018