400 quả Rocket bắn vào lãnh thổ Israel trong suốt 24 giờ qua

tháng 11 14, 2018