Hải Quân Hoa Kỳ đặt mua loại đạn đặc biệt dành cho các chiến dịch của lính đặc nhiệm

tháng 11 23, 2018