Hãng MBDA tuyên bố tự phát triển tên lửa BLOS riêng cho Châu Âu

tháng 11 23, 2018