Hoa Kỳ treo giải thưởng 5 triệu Mỹ Kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ trùm lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: