Không Quân Hoa Kỳ Trao hợp đồng 330 triệu Mỹ Kim cho Hãng Northrop Grumman trong sứ mệnh hỗ trợ chương trình TSSR Joint STARS

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 nhận xét: