Không Quân Israel quyết định mua loại chiến cơ F-15IA mới để trang bị cho Phi đội tác chiến

tháng 11 23, 2018