Nga tung Video cho thấy chiến cơ SU-57 mới nhất của nước này đang hoạt động tại Syria

tháng 11 22, 2018