Saab ra mắt phiên bản tên lửa RBS15 Gungnir tại triển lãm Euronaval

tháng 11 27, 2018