Vài ngôn từ để tóm tắt về quyền năng tối thượng của Beyonder trong Marvel Comic

Xuất bản lúc: 7:13 CH_ 17/11/2018  
Beyonder, một cái tên gây áp đảo trong Marvel Comic. Đây là một thực thể siêu- siêu nhiên hơn là một sinh vật. Quyền năng của Beyonder ở một đẳng cấp tuyệt đối không ai hoặc bất cứ thứ gì có thể chạm đến ngay cả Thần Odin, Thor, Phoenix, Thanos, Death, Watcher. Living Tribunal thậm chí giết chết T73 thần Death và ÁC Thần  chỉ một cái bún tay. Là thực tại của cả một Vũ trụ song song khác chúng ta, Beyonder được biết đến là quyền năng tối thượng trong Marvel Comic.

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com

Xem video: