Ả Rập Saudi nhận được hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến của Ukraine

tháng 12 28, 2018