Ả Rập Saudi nhận được hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến của Ukraine

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: