Ả Rập Saudi nhận được hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến của Ukraine

8:36 SA