Belarus từ chối cho Phép Nga xây căn cứ Không quân trên lãnh thổ của mình

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: