Belarus từ chối cho Phép Nga xây căn cứ Không quân trên lãnh thổ của mình

tháng 12 22, 2018