Các Binh Sĩ Estonia nhận 16.000 khẩu Súng Trường Tấn Công

tháng 12 06, 2018