Chiến cơ F-16 của Bỉ dược điều động đánh chặn máy bay SU-27 Planker của Nga

tháng 12 02, 2018